سوال :

سلام

ممنون از جوابتون
حرفاتون امیدم رو برای تلاش بیشتر کرد. به نظر شما باز هم خودم به طور مستقیم با دخترخالم صحبت کنم؟ یا فقط از طریق رسمی و خانواده اقدام کنم؟ ضمنا نظرتون رو در مورد اینکه فکر میکنه بهش بدبینم و بددلم نگفتید...چکار کنم که این دیدش نسبت به من عوض بشه؟

جواب :

سلام

اصرار شما اگرچه دختر جواب رد داده باشه نه تنها اشکال نداره بلکه خوب هم هست چون هرچه پسر بیشتر اصرار کنه و محکم بر خواسته اش بایسته، دختر بیشتر عشق پسر و ثابت قدم بودنش رو در عشقش احساس می کنه و اگه دلش جای دیگه نباشه حتی ممکنه این اصرار و برخورد محکم در دلش اثر کنه و اگه عاشق پسر هم نباشه دل بسته اش بشه

البته اگه احساس می کنی که ممکنه حرفتون بشه یه خورد صبر کن تا خونواده اول اقدام کنن چون اگه این طور بشه کار مشکلتر می شه و برای درست کردنش باید کلی تلاش کنی

در مورد رفع بدبینی و بد دلی عرض می کنم اولا: باید با توضیحاتی که می دید سعی کنید اونو قانع کنید که به عفت و پاکیش اطمینان دارید و ثانیا: اگه قانع نشد با اصرار بر اینکه بهش اعتماد دارید بهش بقبولونید که اشتباه می کنه و ثالثا از اونجایی که اقبال شما به او  اثبات عملی اینه که شما بهش بدبین نیستید و اعتماد دارید پس بهش بگید : همین که من طرفت میام و ولت نمی کنم بهترین دلیله بر اینکه به پاکی و نجاببت ایمان دارم وگرنه اگه بهت بدبین بودم یا ناپاک می دونستمت طرفت نمیومدم چون کدوم پسریه که دلش بخواد با دختر ناپاک ازدواج کنه ؟

پس خلاصه اینکه: اگه پسری یه دختر رو بخواد در صورتی که دل دختر پیش کس دیگه نباشه ، اگه درست عمل کنه حتما می تونه به دستش بیاره ، پس اگه موفق نشه از بد عمل کردن یا اینکه -ببخشید-  از بی عرضگی خودشه

موفق باشید